خانه

منوی اصلی

مشاهده در قالب PDF چاپ


توجه توجه


کلیه کلاسهای فن ترجمه تخصصی بر مبنای نظریه گشتاری استاد آموخته، از این به بعد تنها در موسسه آموخته واقع در

جنوب میدان توحید- بعد از خیابان پرچم - ابتدای کوچه نادر

تشکیل می گردد.

این کلاسها همه روزه در موسسه آموخته دایر می باشد. 

ضمناً در این موسسه دوره های:

TOEFL

IELTS

مکالمه (عادی، فشرده)

LISTENING

WRITING

با مدیریت و نظارت استاد آموخته برگزار می گردد.شروع دوره نیمه اول تیرماه

شروع ثبت نام اول خرداد ماه

66921679

66420422

66943546-7